Met het invullen van uw gegevens geeft u aan uw "lidmaatschap" bij het Platform Deskundigen Endoscopie te willen starten.  Als lid van het PDE kunt u toegang krijgen tot het PDE forum. Aan het lidmaatschap zijn geen contributiekosten verboden, maar er wordt wel een actieve deelname* gevraagd. U kunt het formulier ook gebruiken voor mutaties. Vink dan "mutatie" aan in formlier!

   
Naam (volledig):
Functie DSRD DSMH hoofd CSA Deskundige infectiepreventie anders (geef in toelichting aan wat)
Organisatie:
Afdeling:
Adres:
Postcode:
Plaats:

Telefoon
E-mail
Lidmaatschap
PDE vDSMH SVN VHIG SEVA NVKF
   
Toelichting of opmerkingen

 

Mutatie?   Vink dan hier aan !!

 

Criteria voor het lidmaatschap:
- U bent werkzaam voor een ziekenhuis organisatie
- U heeft beroepshalve te maken met het toezicht houden en borgen van het proces t.a.v. het reinigen en desinfecteren van scopen

* Onder actieve deelname wordt verstaan:
- aanwezig zijn op de geplande PDE bijeenkomsten (en anders een kennisgeving van afwezigheid!)
- het frequent raadplegen van het PDE-forum
- aantoonbare bijdrage leveren t.a.v. het ontwikkelen en delen van kennis voor het specifieke aandachtsgebied van reiniging en desinfectie van scopen